border-address-top
Dr. Karin Feremans

Gestelsestraat 9
2321 Meer
Tel: 03/337.16.68
border-address-bottom

Info voor patiënten

GEWONE CONSULTATIES
Ik werk uitsluitend na afspraak, dit is om lange wachttijden te vermijden.
Online: 24u/24u: www.drferemans.be
telefonisch: 03/337.16.68
Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zal ik u steeds zo snel mogelijk verder helpen .
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende afspraken respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. dagelijks (uitgez; op woensdag) is er een consultatie vrij om 7.45h. Hiervoor kan u zélf geen afspraak maken en dient u contact op te nemen met mezelf, de dokter.Dit doet u dus best telefonsich.
  3. Indien u veronderstelt dat bijkomend onderzoek of technische handeling (electrocardiogram, uitstrijkje, hechting) nodig zijn, gelieve dit dan duidelijk te melden en zelf 2 afspraken te reserveren. Zo kan de consultatie op een rustige, ongehaaste manier verlopen.
  4. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  5. Ik lever geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  6. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  7. Breng steeds SIS-kaart en identiteitskaart mee.

HUISBEZOEKEN
Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 03/337.16.68 .Gelieve indien mogelijk voor 10.00 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Ik wil u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

TELEFOON

Indien u de dokter wil spreken ivm labo's, uitslagen specialisten, specifieke vragen hebt, dan belt u best even naar de praktijk tijdens de consultatie-uren en zal ik u een afspraak geven voor verder bespreking. Niet alles is op een ,twee, drie uit leggen via de telefoon. Opvolging is vaak noodzakelijk, ook wat bertreft verder planning, medicatie... Dank voor uw begrip.

WACHTDIENST
op weekdagen van 18u tot 8u
Vanaf vrijdag 18u tot maandag 8u
Tel: 014/410.410

Op weekdagen komt u terecht bij een huisarts van de fusie Hoogstraten.
Tijdens het WE wordt de wacht verzekerd door de huisartsenwachtpost op Campus Blairon te Turnhout.
http://www.wachtpost.be 

Woensdag vanaf 11.30u: via 03/337.16.68 verneemt u bij wie u terecht kan voor dringende zaken.

NUTTIGE INFORMATIE

Antigifcentrum070/245.245
http://www.poisoncentre.be

Anonieme Alcoholisten

03/239 14 15

Apotheker van wacht

http://www.apotheek.be/index.cfm?cat_id=4〈=nl
Reisapotheek :
http://www.euroreizen.be/nl/tips/reisapotheek.htm

Brandweer/Spoeddienst

100- Europees noodnummer : 112

Brandwondencentra

02/268 62 00
03/217 75 95
09/240 34 90
Hulp voor patiënten met brandwonden:
http://www.hetgreetrouffaerhuis.be

Diabetes Infolijn

0800/96 333

Kankertelefoon

Kankerfoon (BFK): 0800/15 800
Vlaamse Kankertelefoon (VLK): 078/150 151

Nuttige tips voor ouders
en kinderen oa noodnrs

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=6367

Rode Kruis

105

Tabak Stop- Lijn

070/227 227

Zelfmoordpreventie

0800/15 800

Ziekenvervoer

014/612 900(niet dringend), 112(dringend)

Ziekenhuis St-Jozef

Afsprakenbureau : 014/44 44 01

Ziekenhuis St-Elisabeth

Afsprakenbureau : 014/40 60 11

 


Grotere kaart weergeven

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©